Introduktion till mänskliga rättigheter

Varför

Varför mänskliga rättigheter?

Vad

Vad är mänskliga rättigheter?

Hur

Hur ska vi arbeta med mänskliga rättigheter?

Sagt av kursdeltagare

“Ger en djupare förståelse för auktoriteten man har som myndighetsutövare i andra människors öden.”
Josephine Sturesson
Kållered
“Som en övergripande utbildning i MR är utbildningen bra. Den gav en fördjupad kunskap om tjänstepersoners ansvar”
Martin Wallin
Tjörns kommun
“Personligen uppskattade jag att utbildningen gav mig möjlighet att identifiera och konkretisera en situation inom mitt ansvarsområde i den verksamhet jag verkar.”
Kerstin Hamre
Region Västerbotten


eller