Introduktion till mänskliga rättigheter

Varför

Varför mänskliga rättigheter?

Vad

Vad är mänskliga rättigheter?

Hur

Hur ska vi arbeta med mänskliga rättigheter?

Sagt av kursdeltagare

“En mycket tillämpbar utbildning i min tjänst inom offentliga sektorn.”
Josephine Sturesson
Kållered
“Jag blev påmind om att som tjänsteperson i offentlig sektor är uppdraget att uppfylla invånares mänskliga rättigheter. Det glömmer vi nog ofta bort!”
Kerstin Hamre
Region Västerbotten
“Jag tycker mänskliga rättighetsutbildningen var bra och hjälpte mig medvetenhet om att förstå grundläggande rättigheter bättre. Att förstå mänskliga rättigheter är viktigt eftersom det främjar respekt för individens värdighet, rättvisa och likabehandling.”eller