Introduktion till mänskliga rättigheter

Varför

Varför mänskliga rättigheter?

Vad

Vad är mänskliga rättigheter?

Hur

Hur ska vi arbeta med mänskliga rättigheter?

Sagt av kursdeltagare

“Som en övergripande utbildning i MR är utbildningen bra. Den gav en fördjupad kunskap om tjänstepersoners ansvar”
Martin Wallin
Tjörns kommun
“Det är en kort och bra grundläggande utbildning som känns särskilt angelägen idag, inte minst mot bakgrund av en ökande ojämlikhet.”
Kerstin Hamre
Region Västerbotten


eller